דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים נופשים בגנים להשליך אשפה במיכלים פרטיים? מי שהורשה להשתמש במיכל האשפה של שכנו, באלו נסיבות יתחייב בנזק שנגרם למיכל?