האם רשאים נופשים בגנים להשליך אשפה במיכלים פרטיים? מי שהורשה להשתמש במיכל האשפה של שכנו, באלו נסיבות יתחייב בנזק שנגרם למיכל?

תאריך: 
19/06/15 ב' תמוז התשע"ה
x

Audio Playlist