קרוב שנתרחק, האם רשאי להעיד למי שהיה קרוב משפחתו?

תאריך: 
01/06/15 י"ד סיון התשע"ה
x

Audio Playlist