האם רשאי לחלל השבת ולהזעיק את כוחות הכיבוי אם פרצה שריפה במקום שאינו מיושב?

תאריך: 
20/05/15 ב' סיון התשע"ה
x

Audio Playlist