דילוג לתוכן העיקרי

מנהג יהודי תימן להיכנס לבית הקברות כשהם עטופים בטלית, בסתירה לפסק השו"ע האוסר משום 'לועג לרש'-האמנם?