האם אמירת הלל תלויה בהתקיים נסיבות מסוימות או כפוף לקביעת בית דין הגדול?

תאריך: 
24/04/15 ה' אייר התשע"ה
x

Audio Playlist