תורה מן השמים - כיצד מתיישבים דברי הרמב"ם בעיקרי האמונה עם דבריו בהלכה?

תאריך: 
21/04/15 ב' אייר התשע"ה
x

Audio Playlist