האם רשאי בפסח לאכול בפארק, לאחר שכסה במפה השולחן שאכלו עליו חמץ?

תאריך: 
11/03/15 כ' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist