מה טעם לקריאת ארבעת הפרשיות בחודש אדר?

תאריך: 
02/03/15 י"א אדר התשע"ה
x

Audio Playlist