האם רשאים להעביר רצועות מתפילין רש"י לתפילין ר"ת ולהיפך? האם יהודי תימן נהגו גם בתפילין ר"ת?

תאריך: 
20/02/15 א' אדר התשע"ה
x

Audio Playlist