אלו פגמים בצורת האותיות פוסלות ספר תורה ותפילין ואלו אינן פוסלות?

x

Audio Playlist