היהדות כמתכון להתנהלות נאותה של הכלל ושל הפרט

פרשת יתרו – מערכת הצדק והמשפט ביהדות מול דתות וחברות מערביות אחרות

היהדות מול החברות המערביות ביחס לעונש מוות ודרכי הענישה במערכת המשפט

היחס בין הצניעות היהודית למתירנות המערבית

תאריך: 
05/02/15 ט"ז שבט התשע"ה
x

Audio Playlist