היש עילה לכפות גט על בעל הבוגד באשתו ?

תאריך: 
02/02/15 י"ג שבט התשע"ה
x

Audio Playlist