כהן שיוצא מבית הכנסת טרם ברכת כהנים, האם לשיטת הרמב"ם הריהו מבטל מצוות עשה?

תאריך: 
23/12/14 א' טבת התשע"ה
x

Audio Playlist