היש חובת השבת אבדה בדברים המזיקים לגוף או לנפש?

תאריך: 
05/12/14 י"ב כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist