האם רשאים להטריח הציבור להמתין לכהן עד שיכנס לבית הכנסת ע"מ שיעלה ראשון לקרוא בתורה?

תאריך: 
03/12/14 י"א כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist