שכח לומר "יעלה ויבוא" בשחרית של ראש חודש ונזכר לפני תפילת המנחה, מה עליו לעשות?

תאריך: 
24/11/14 א' כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist