האם רשאי לכבד תלמיד חכמים בכוס של ברכת המזון למרות שאינו שותה יין כשיעור?

תאריך: 
18/11/14 כ"ה חשון התשע"ה
x

Audio Playlist