דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים להוסיף על העולים לקריאת התורה בשני וחמישי?