הניח ערובי תבשילין בערב יו"ט, האם רשאי לבשל ביו"ט ראשון של ר"ה לשבת?

תאריך: 
21/09/14 כ"ו אלול התשע"ד
x

Audio Playlist