כיצד יוכל לאכול ולטלטל בשבת פירות שלא הספיק להפריש מהם תרומות ומעשרות טרם כניסת השבת?

תאריך: 
19/09/14 כ"ד אלול התשע"ד
x

Audio Playlist