יהיו רבנים שלא יכירו בגיורים

פורסם לראשונה בערוץ 7

בישיבה שהתקיימה השבוע בין ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים ציפי לבני ונפתלי בנט הוחלט לקדם את הרפורמה בגיור ולהביאה לממשלה כבר ביום ראשון.

הרפורמה תאפשר לרבני ערים להקים בתי דין לגיור במגבלות מסויימות. עם זאת, מאחר שישיבת הממשלה השבועית שתוכננה ליום ראשון בוטלה, ההצעה, לא תעלה להצבעה.

הרב ד"ר רצון ערוסי, רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, מזהיר כי חוק הגיור החדש יפורר את היהדות, "מן הראוי שראש הממשלה שידוע בשיקול דעתו הרחב, ייקח אחריות בעניין החמור הזה שאמור לקבוע את צביונו של העם היהודי ויקבל לפגישה את הרבנים הראשיים וחברי מועצת הרבנות. אסור לקבל את חוק הגיור כמות שהוא".

לדברי הרב גם תומכי הגישה הממלכתית יבינו שאסור להפריט את הגיור, "יש לנו מדינה מסודרת, כנסת, ממשלה, בית משפט וגם רבנות ראשית לישראל ובתי דין. אסור לרדת מהרמה של הממלכתיות, כי הממלכתיות גורמת לבקרות ולקביעת קריטריונים, כך שיש אחידות בין פסקי הדין. תאר לעצמך שכל רב עיר יפעל לפי שיקול דעתו ויקבע מהן אמות המידה לגיור. כמו שבדיני ממונות המדינה לא נותנת לי סמכות כרב לדון בעניינים סוציאליים וחוקי עבודה, כך לא ייתכן שמלבד הרבנות הראשית יהיו גורמים פרטיים שיחליטו בעניינים הרי גורל כמו גיור".

הרב ערוסי מזהיר כי קבלת החוק החדש, תביא להתפוררות היהדות במדינת ישראל, "היום אנחנו מתמודדים עם מקרים קשים של אנשים שהוריהם נישאו בחו"ל וקשה לשחזר מסמכים על יהדותם, לנו ב"ה ברבנות יש היום מסמכים עם היסטוריה רציפה, אז למה להפוך את הגיור להליך פרטי. ושידעו שאם חס ושלום לא ישמעו להצעה הזאת לעכב את ההליך, ולא יפגשו עם הרבנים הראשיים, עליהם לדעת שמחר ומחרתיים כשיבוא מישהו מהמתגיירים החדשים על פי החוק החדש, הוא או מישהו מצאצאיו, אני בטוח שיהיו רבנים שיאמרו שהם אינם סומכים על הגיורים האלה ותהיה עוגמת נפש רבה לאותם המתגיירים. היום הרבנות עומדת מאחורי הגיורים גם אם יש מתנגדים ונותנת להם תוקף. לכן חשוב להשאיר את הגיור בתוך מערכת מסודרת כפי שזה קיים היום".

הרב ערוסי מקווה שעוצמות הנפש היהודיות שהתגלו בזמן המלחמה יבואו לידי ביטוי גם עכשיו, "חוק הגיור יהיה בר תוקף אם הכול יעבור דרך הבקרה של הרבנות הראשית לישראל ושל נשיא בתי הדין. נתפלל שכמו שבזמן המלחמה הגויים מזכירים לנו שאנחנו יהודים ויוצאים מתוכנו כוחות אדירים, כך עכשיו נתעלה על עצמנו ונדע שמדינת ישראל לא באה לפורר את היהדות אלא לגרום לכך שנמשיך להיות עם הנצח".

תאריך: 
11/09/14 ט"ז אלול התשע"ד
x

Audio Playlist