האם רשאים להחליף התוקע הותיק שהוא סומא בבחור צעיר שאינו מוחזק ביראת שמים?

תאריך: 
08/09/14 י"ג אלול התשע"ד
x

Audio Playlist