האם רשאי יורש למכור חלקו בירושה מחוץ למעגל היורשים למרות שאחד מהיורשים מעוניין ברכישת חלק זה?

תאריך: 
01/09/14 ו' אלול התשע"ד
x

Audio Playlist