דילוג לתוכן העיקרי

על שום מה נוהגים אנו לתקוע במהלך הסליחות למרות שלא נזכר אף לא ע"י מהרי"ץ?

מהו המיקום העדיף לתקוע בשופר במהלך הסליחות?