אבל בתוך ה"שבעה", האם רשאי להחמיר על עצמו שלא לרחוץ פניו ידיו ורגליו לקראת השבת?

תאריך: 
27/06/14 כ"ט סיון התשע"ד
x

Audio Playlist