מהי עמדת ההלכה בנושא הזנה בכפייה של האסירים המינהליים?

תאריך: 
23/06/14 כ"ה סיון התשע"ד
x

Audio Playlist