האם עדיף לקיים התפילות במועדן במנין מצומצם בבית הכנסת או בבית האבלים הסמוך? (המשך)

תאריך: 
26/05/14 כ"ו אייר התשע"ד
x

Audio Playlist