שיירי כוסות, הניתן לתקן פגימת הכוס ובאיזה אופן?

תאריך: 
29/04/14 כ"ט ניסן התשע"ד
x

Audio Playlist