חתן בן לעדת הספרדים המוזמן להסב לסדר אצל חותנו בן לעדת האשכנזים, כיצד ינהג באכילת המרור?

תאריך: 
26/03/14 כ"ד אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist