האם רשאי ועד בית כנסת חדש להגביל הכנסת ס"ת אלא אם הוא עשוי גויל או קלף מעובד כהלכה?

תאריך: 
20/03/14 י"ח אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist