האם יוצאים ידי חובת סעודת פורים אף באכילה ושתיה לכבוד מצוות ברית מילה?

תאריך: 
14/03/14 י"ב אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist