ברכת "חכם הרזים", כיצד ניתן לקבוע שבעצרת רבתי השתתפו מעל 60 ריבוא?

היש לברך ברכה זו על התכנסות של המוני יהודים בחו"ל?

תאריך: 
03/03/14 א' אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist