דילוג לתוכן העיקרי

פרשת שקלים, האם רשאי אדם לקרוא המפטיר בלבד ואחריו יקרא בנו את ההפטרה?