מהו מקור החיוב של אמירת סדר קדושה במוצ"ש? היש חובה לומר סדר קדושה בליל פורים לאחר קריאת המגילה?

תאריך: 
27/02/14 כ"ז אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist