דילוג לתוכן העיקרי

הטוען שהוא כהן ואין מי מכירו, האם רשאים להעלותו ראשון לתורה ולישא את כפיו?

עלה מעצמו לדוכן מבלי לשאול אף אחד, האם רשאים להעלותו ראשון לתורה?