הטוען שהוא כהן ואין מי מכירו, האם רשאים להעלותו ראשון לתורה ולישא את כפיו?

עלה מעצמו לדוכן מבלי לשאול אף אחד, האם רשאים להעלותו ראשון לתורה?

תאריך: 
10/02/14 י' אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist