המוגבל בהליכתו, היש לו היתר להפעיל קלנועית בשבת ע"מ להגיע לבית הכנסת?

 

 

המוגבל בהליכתו, היש לו היתר להפעיל קלנועית בשבת על מנת להגיע לבית הכנסת? – הרב רצון ערוסי

שאל השואל ואמר שהוא היום בדרגה של נכות מבחינת יכולת ההליכה, והוא רוצה להגיע לבית כנסת בשבת והשאלה אם מותר לו להשתמש בעגלת נכים אשר נקראת קלנועית שהיא מיוחדת במינה שמכון צומת כונן אותה באופן מיוחד עם פיקוד בשבת באשר מושתתת על מערכת של גרמא, האם מותר לו לבוא לבית הכנסת עם קלנועית כזאת או לא.

והתשובה, באמת הפוסקים הקודמים דנו ללא כל קשר עם קלנועית אלקטרונית כמו של ימינו, דנו בקלנועית מכנית אם בכלל מותר לנכה לבוא איתה למקום שאין עירוב משום שבהלכה יש התייחסות לגבי נכה שיש לו, קיטע שיש לו רגל תותבת וכיוצא בזה, אם מותר ללכת ברשות הרבים שמא הוא ישלוף את הרגל התותבת ויעביר ארבע אמות ברשות הרבים. ולכן דנו הפוסקים עם הדבר הזה מותר או לא, היו שאסרו והיו שהתירו ודומה שזה די מבוסס שאין להשוות עגלת נכים לאותה רגל תותבת שהייתה אז לקיטע, ולכן רבו המתירים. אבל בכל זאת עדיין היו כאלה שאמרו – אם אין עירוב, רק עם עגלה היא רחבה ארבע אמות על ארבע אמות, כמו דירה כמו בית. ורק אם הוא מוביל אותה הוא בעצמו מגלגל את הגלגלים, אזי יש לכך היתר. יש לציין שדנו בכיוצא בזה באופניים שהרי באופניים אם אין הפנס עובד אם ההפעלה מכנית בלבד אז הם דנו בכך אם מותר במקום שאין עירוב כי לכאורה גם מקום שיש עירוב לא היה צריך להיות בעיה במקום שיש עירוב כי הפעלה היא מכנית, אבל חששו שמא יתקלקל משהו ויתקע ואסרו באופניים למרות שלכאורה כאמור במקום שיש עירוב במקום שלא עובר את התחום לכאורה היה צריך להיות מותר, אבל נמנו וגמרו כל הפוסקים שלא להשתמש באופניים כלל ועיקר. אבל בעגלת נכים רבה המבוכה, כי הרי לכאורה יכולנו להתפלל יחיד בבית לא לבוא להתפלל בציבור, אבל זה עוגמת נפש גדולה מאוד בשבילו, והשאלה מה מותר ומה אסור להתיר לו בעניין הזה, אם יש גוי אז רבו המתירים שעל ידי גוי הוא בא, בין כך ובין כך בינתיים מכון צומת פיתח שיטה של פיקוד מערב שבת לקלנועית כזאת מושתתת על מערכת של גרמות ולכן לכאורה חזרה השאלה אם מותר להשתמש בעגלה כזאת לנכה אשר רוצה להגיע לבית הכנסת ביום שבת, אז כאן כבר רבו הפוסקים שאומרים לא משום שהם לא מודים בדין הגרמות אלא כיון שגם בעניין הגרמות יש חילוקי דעות בקרב הפוסקים וגם בגלל שהשבת נראת כחולין כי באמצעות מערכות גרמות שלא ידועות לרבים אז בני אדם חושבים הנה משתמשים ברכב מנועי יש לו מנוע ומשתמשים בשבת ואז השבת תהיה כחול לכל דבר ותתפרץ פרצה גדולה, ולכן בזה רבו האוסרים למרות הכול הרב ישראלי זכרונו לברכה והרב מרדכי אליהו ויש אומרים שגם הרב שלמה זלמן אוריבעך בקריצה נתן היתר לכך למרות שחוגים כמו הרב וואזנר והרב קרליץ מקדשים מלחמה נגד הקולנועיות אבל הרב מרדכי אליהו והרב ישראלי כל אלא נתנו היתר, והרב מרדכי אליהו אמר צריך לתת לזה פרסום שהקולנועית הזאת פועלת מכך היתר מיוחד לשבת פיקוד לשבת. 

בזמנו נתנו לזה פרסום בטלוויזיה, וגם שיהיה שילוט על גבי קלנועית כזאת שהקולנועית הזאת פועלת על פיקוד שבת בהיתר מיוחד. 

ולכן נראים הדברים שכיון שהיום יש כאלה שאפילו לא שואלים את הרב, אלא מאחר והם יודעים שיש הרבה דברים של מכון צומת שמשתמשים בהם אז עושים דין לעצמם ומשתמשים בעגלות כאלה, אז נראים הדברים הואיל והם לא שואלים והואיל והם במצוקה, אז אי אפשר לומר להם לא ולהוכיח אותם כי יש להם על מי לסמוך. ועל זה נאמר 'וכבר הורה זקן', הרי סוף סוף תלמידי חכמים התירו דבר כזה, אלא מה בהחלט בהחלט יש כאן טענה חזקה מאוד ככול שנתיר דבר כזה גם הבריאים ישתמשו בזה בטענה שזה בין כך פיקוד שבת מה לי הכה מה לי התם, מה לי חולה מה לי בריא? ואז השבת תתפרץ, והרבה דברים חילוניים יעשו בשבת על ידי מנגנון של גרמא ומשום כך לא קל בעינינו להתעלם שהמחמירים מחמירים. משום כך אנחנו ממליצים לכל אדם המדקדק במצוות שלא ישתמש בזה אלא על ידי גוי, והיום יחסית קל יותר לומר על ידי גוי כי אין בית אשר גוי ברגע שבני אדם מגיעים לדרגה של סיעוד כזה בדרך כלל מחזיקים גוי או גויה ולכן קל לנו לומר שאדם יסתייע בגוי. אבל בצד אמירה זו אנחנו גם אומרים שאם אדם לא שאל אותנו ואם אדם לא יכול להשיג או לא רוצה להשיג גוי וזה שנשתמש בהיתר של הרבנים זצ"ל שהותם הזכרנו, אין למחות בהם ויש להם על מי לסמוך וסוף סוף הם עושים את זה בגלל מצוקתם שהם רוצים לעבוד את ה' ביחד עם כלל הציבור שהעדר הדבר הזה קשה עליהם בכול יום, כל שכן בשבת שזה מלבד המצווה של להתפלל בציבור זה חלק בלתי נפרד מעונג שבת מהוויה המיוחדת של שבת.

 
תגיות: 
תאריך: 
09/02/14 ט' אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist