תרווד שהידית שלו מעץ והכף מפלסטיק, האם טעון טבילה אם נרכש מגוי ?

מאכל שנתבשל בכלי חדש שלא הוטבל למרות שנרכש מגוי, האם אסור באכילה?

היש לברך על טבילת כלי חדש שנרכש מגוי?

תאריך: 
23/01/14 כ"ב שבט התשע"ד
x

Audio Playlist