מקום שנהגו נשים בברכת "הגומל", היש תנאים שבעל יהיה רשאי לברך ולהודות במקום אשתו?

תאריך: 
21/01/14 כ' שבט התשע"ד
x

Audio Playlist