היש זילות באמירת "ונאכל מפריה ונשבע מטובה" בברכה מעין שלוש?

האם רשאים להקדים אמירה זו לפני: "רחם ד' אלודינו על ישראל עמך"?

תאריך: 
08/01/14 ז' שבט התשע"ד
x

Audio Playlist