מהם גדרי האיסור "לא תחמוד", האם יש בו סתירה למושג "בחירה חופשית"?

תאריך: 
30/12/13 כ"ז טבת התשע"ד
x

Audio Playlist