סדר הלוויתה של הרבנית ברכה קאפח ע"ה

הרב רצון ערוסי מסביר קודם צידוק הדין המנהג שאין מעמידין מיטת האישה ברחוב ואפילו אשת חבר.

x

Audio Playlist