דילוג לתוכן העיקרי

כל אחד מבני המשפחה מתארח במקום אחר, היש עליהם חובה להדליק נר חנוכה בבית המארח?

בבית המשפחה שוהים ילדים גדולים, היש הבדל בדין חיוב ההדלקה בנסיבות ששאר בני המשפחה בדרכם לביתם?