דילוג לתוכן העיקרי

יש לו שתי מע' שיניים תותבות (חלבית / בשרית), האם רשאי לאכול חלבי לאחר שאכל בשר ללא המתנה ביניהם?

מי שעשה ניקוי שיניים יסודי אצל שיננית, האם פטור מזמן המתנה בין אכילת חלב לאחר אכילת בשר?

היש צורך בשתי מע' שיניים או בהכשרתן באמצעות הגעלה בין אכילה לאכילה?