האם קטן עולה למפטיר?

הנוהגים להעלות בוגר למפטיר המוספין ולהעלות קטן להפטרה, האם יפה הם עושים?

תאריך: 
17/10/13 י"ג חשון התשע"ד
x

Audio Playlist