דילוג לתוכן העיקרי

אשה שמחמת עיוורונה נתקלה במכשול, האם רשאי גבר להחזיק בידה ע"מ לכוונה לדרך הראשית?

האם רשאית אשה  לפנות לטיפול ע"י רופא נשים גבר?
כיצד ניתן למצוא את האיזון בין הערך של שמירת הצניעות לבין ערך העזרה ההדדית?
מהי מידת הרגישות שעל המוסדות הרפואיים של המדינה לגלות  בנושא שמירת הפרטיות וגדרי הצניעות של המטופלים?