האם מותר להרכיב יחור אתרוג בעץ אתרוג כאשר כל אחד מהם מביא פירות בעונה אחרת?

האם בנסיבות אלו יחשבו האתרוגים כשני מינים האסורים בכלאי האילנות (הרכבה)?

האם לימון ותפוז או לימון ואתרוג אינם נחשבים כלאיים היות והם נכללים במין הנקרא פרי הדר?

היש נסיבות שהפירות שיבואו מהרכבה זו יחול עליהם איסור ערלה?

תאריך: 
10/09/13 ו' תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist