האם רשאים לסכך הסוכה בזמורות גפנים שנאסרו בכלאי הכרם?

נודע לו בימי חג הסוכות שהסכך אסור בהנאה משום כלאי הכרם, האם יוצא ידי חובת מצוות ישיבה בסוכה?

תאריך: 
28/08/13 כ"ב אלול התשע"ג
x

Audio Playlist