אנשי צוות רפואי, האם רשאים לשבור את צום יוה"כ במטרה לשמור עירנותם החיונית לטיפולים מצילי חיים?

תאריך: 
23/08/13 ט"ז אלול התשע"ג
x

Audio Playlist