עובר בתוך 40 יום, האם רשאית אמו אף שהיא בריאה לאכול ולשתות ביוה"כ לפי המלצת הרופאים ע"מ שלא לסכן חייו?

היש הבדל בדינה של המעוברת בשבירת צום יוה"כ כשהעובר בן למעלה מ-40 יום?

באלו נסיבות ניתן יהיה להתיר אף למעוברת בתוך 40 יום לשתות ביום כיפור "פחות פחות מכשיעור"?

תאריך: 
22/08/13 ט"ז אלול התשע"ג
x

Audio Playlist