דילוג לתוכן העיקרי

"עת לחבק ועת לרחוק מחבק", מהי העצה הטובה שמשיא לנו החכם באדם?

היש איסור לנהוג בחיבוקים ונישוקים כהבעת חיבה והערכה כפי שמצינו במקורות קדומים?

מה טעם אסרו חכמים להתרחק מחיבוק ונישוק קרובות משפחתו למרות שליבו גס בהן?

מהם היתרונות של מנהג יהודי תימן שנמנעים מחיבוקים אלא מסתפקים בקידה קלה אף בין איש לחברו?